Muuseum 3.0

Koolitusprogramm

Eesti muuseumide arendusprogrammi MUUSEUM 3.0 viib ellu kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab koostöös Eesti Muuseumiühinguga.

Programmi eesmärk on toetada muuseumide juhtimisalast strateegilist võimekust ning arendada spetsialistide teadmisi ja oskusi muuseumide töö tõhusamaks korraldamiseks. Programmi edukal lõpetamisel väljastatakse osalejatele koolitustõend (majandustegevuseteatis nr 214635 Eesti Hariduse Infosüsteemis).

MUUSEUM 3.0 V lend toimub 12-15. novembril 2024. aastal. 

Kellele on programm mõeldud?

Ootame programmi nii tänaseid kui ka tulevasi muuseumide eestvedajaid ja suunanäitajaid, st muuseumides või muuseumidega töötavaid spetsialiste. Programmist saavad kasu nii strateegilise planeerimisega seotud spetsialistid (direktorid, juhatuse liikmed, arendusjuhid ja -spetsialistid, muuseumide filiaalide juhid, teadusjuhid ja peavarahoidjad), näituste, programmide ja haridustegevuste väljatöötamisega seotud spetsialistid kui ka külastajate teenindamise ja tugiteenuste osutamisega seotud spetsialistid (külastusjuhid, finantsjuhid, müügi- ja turundusjuhid jt).

Arendusprogramm on hea võimalus arendada nende muuseumitöötajate oskusi ja teadmisi, kellel on potentsiaali ja ambitsiooni tõusta tulevikus tipp- või valdkonnajuhi rolli, samuti neile, kellel on soov end oma tänases keskastmejuhi rollis arendada. Ootame koolitusprogrammiga liituma spetsialiste nii suurematest kui ka väiksematest muuseumidest.

Teemad

Koolitusprogrammi läbivaks teemaks on juhtimis- ja strateegiatööriistade kasutamine muuseumide töö korraldamisel ja arendamisel. 2024. aasta programmi põhiteemaks on muuseumid muutustes.  

Osalejad veedavad üheskoos neli intensiivset päeva. Koolitus koosneb loengutest, praktilistest ülesannetest, grupitöödest muuseumides ja kohtumistest inspireerivate inimestega eri valdkondadest. Detailse programmi avaldame hiljemalt aprilli alguses, kuid vihjena võime juba täna lubada, et saab olema mitmekülgne ja üllatusi täis programm, kus ei puudu ka ühine ajaveetmine teiste kolleegidega ning ainulaadsed kultuurikogemused Haapsalus.  

Koolitajad

Projekti juhtivkoolitaja on Ragnar Siil, Creativity Lab'i asutaja ja juhtivpartner, Avaliku Esinemise Akadeemia juht ning Euroopa kultuuripoliitika ekspertide võrgustiku tegevjuht. Varasemalt Kultuuriministeeriumi asekantsler ja Euroopa Liidu kultuurivaldkonna töögrupi eesistuja. Nõustanud enam kui 50 kultuurivaldkonna arengukava koostamist.

2024. aastal on koolitajatena ja ekspertidena kaasatud ka Ekke Sööt (Change Partners OÜ tegevjuht, muudatuste juhtimise koolitaja ja konsultant), Rasmus Kagge (kommunikatsioonibüroo Agenda PR partner, ajakirjanik ja meedianõustaja) ja Karen Jagodin (Vabamu juht).

Varasematel aastatel on programmis koolitajatena osalenud teiste hulgas Creativity Labi partner ja kultuurikorralduse õppejõud Jorma Sarv, digitaalsete lugude jutustamise ekspert Eithne Owens (UK), disainer Markko Karu, ekspositsioonide arendaja Ott Sarapuu, strateegilise planeerimise ja muudatuste juhtimise konsultant ning Cumulus Consulting asutaja Mihkel Laan, Tallinn Music Week'i asutaja ja juht Helen Sildna, kommunikatsiooniekspert Triin Männik, näitleja, tantsija ja kirjanik Nikky Smedley (UK) ning ajakirjanik ja meediakoolitaja Märt Treier.